Endodonti

Pulpa dokusunun çıkartılarak kanal boşluğunun temizlenmesi, şekillendirilmesi ve doku dostu kanal dolgu maddeleri ile doldurulması işlemlerinin bütünü, kanal tedavisi olarak adlandırılır.

Dişe Kanal Tedavisi Yapılmasını Gerektiren Nedenler Nelerdir?

 • Derin çürükler, daha önceden yapılmış olan dolgular veya kron protezleri (kaplamalar) altında tekrar eden çürükler,
 • Dişlere dolgu veya kron yapılması sonrasında hastanın şikayetlerinin geçmemesi,
 • Darbe sonucunda dişlerde oluşan kron/kök kırıkları,
 • Hastanın çiğneme alışkanlıkları veya diş gıcırdatma gibi fonksiyon dışı hareketler sonucunda diş pulpalarının hasar görmesi,
 • İlerlemiş diş eti hastalıkları veya diş eti operasyonları sonrasında pulpa hasarı,
 • Pulpanın canlılığını kaybettiğinin belirlenmesi,
 • Çapraşık dişlerin protetik restorasyonunda,
 • 20 yaş dişi çekimi veya çene kemiği içindeki büyük kistlerin çıkartılması sırasında da, komşu dişlere kanal tedavisi yapılması gerekebilir.

Kanal Tedavisi Yapılmasını Gerektiren Şikayetler Nelerdir?

 • Dişte kendiliğinden görülen ağrı,
 • Geceleri artan ve ağrı kesicilerle bile geçmeyen ağrı,
 • Soğuk, sıcak veya dişe temas gibi bir dış etkenle tetiklenen ağrının uzun süre devam etmesi,
 • Dişin etrafında, diş etinde ve/veya ilgili lenf bezlerinde görülen şişlik,
 • Dişin enfekte olması sonucu oluşan fistül veya dişte renkleşme.

Bununla birlikte, canlılığını kaybeden dişler herhangi bir şikayete neden olmayabilir. Bu durum, kanal tedavisi ihtiyacının olmaması olarak algılanmamalıdır.

Tedavi Aşamaları

 • Radyografi alınarak sorunlu dişin tespit edilmesi.
 • Dişe lokal anestezi yapılarak diş ve çevre dokulardaki duyarlığın yok edilmesi.
 • Dişin mine ve dentin tabakalarındaki çürüklerin temizlenerek pulpaya ulaşılacak boşluğun oluşturulması.
 • Elektronik aletler kullanılarak çalışma uzunluğunun saptanması ve radyografi ile teyit edilmesi.
 • Döner alet sistemleri kullanılarak kök kanalı içindeki enfekte dentin tabakalarının, mikroorganizmaların yok edilmesi ve uzaklaştırılması.
 • Kök kanallarında döner alet sistemleri kullanılırken çeşitli kök kanalı dezenfektanları ile mikroorganizmaların yok edilmesi.
 • Diş canlı değil ise kök kanalı içine konulacak bir kanal antiseptiği ile belirli bir süre beklenmesi ve sonraki randevuda kök kanlarının doldurulması.

Kök kanalı tedavisinden sonra, dişin çevre dokular ile ilişkisi kesilerek, enfeksiyonun bir daha oluşmaması ve dişin çevre dokularında meydana gelmiş bir hasar varsa onun onarılması amaçlanır. Kanal tedavisi lokal anestezi altında yapılır ve ağrı duyulmaz.

Kanal tedavisini takiben, özellikle canlı dişlerde ve tedavi öncesinde ilgili dişte ağrı veya iltihap olan dişlerde tedaviyi takip eden günlerde özellikle çiğneme gibi dişin üzerine baskı gelen durumlarda ağrı hissedilmesi normaldir. Bu kanal tedavisi sonrasında oluşan normal bir ağrıdır.

İletişim

Bilgi ve randevu talepleriniz için bizimle iletişime geçin.

Seda Pilge - DoktorTakvimi.com
Seda Pilge - DoktorTakvimi.com